Neurolanguage Coaching®

czyli innowacyjna metoda nauki języka angielskiego w formie sesji coachingu językowego. Niezwykle skuteczna, efektywna i dopasowana do potrzeb i naturalnych predyspozycji uczącego się.
To nieustanna rozmowa między Klientem a Coachem ( Neurolanguage Coach®), w której coach ma świadomość unikalności mózgu Klienta, dlatego dobiera techniki i formy pracy tak, aby przyswajana wiedza była kodowana na długo i stanowiła przyjemne dla mózgu doświadczenie.
To podróż językowa, w której Klient jest najważniejszy, jego potrzeby są zaspokajane, a wszelkie bariery lub negatywne odczucia zostają wyeliminowane, aby dać szansę na stworzenie idealnych warunków do nauki.

Kim jest Neurolanguage Coach® ?

 

Neurolangauge Coach jest jak trener personalny. Motywuje do działania i stale tę motywację podtrzymuje, a więc jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie potrafią sami zmobilizować się do systematycznej nauki.
Neurolanguage Coach po określeniu potrzeb Klienta, dokładnie wie czego Klient ma się uczyć i w tym kierunku go prowadzi, systematyzuje naukę czasowo, daje wskazówki co do form pracy między sesjami, a przede wszystkim tak jak trener personalny, pilnuje przez cały czas, żeby nauka była jak najbardziej efektywna. Neurolanguage Coach jest również jak somelier, który zachęca do kupna wina, wybierając najbardziej trafne butelki. Podsuwa Klientowi rozwiązania zgodne z jego stylem uczenia się , z jego naturalnymi predyspozycjami czy umiejętnościami, stale obserwując reakcje Klienta i dostosowując swoje działania do oczekiwań Klienta.  Neurolanguage Coach będzie dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą uczyć się niepotrzebnych rzeczy, którzy są bardzo świadomi swojego rozwoju i chcą maksymalnie spożytkować czas nauki, aby w szybkim tempie osiągnąć założone cele.

Jedna z moich klientek wręcz alergicznie reaguje na gramatykę i wszystko co jest z nią związane, a jednak bierze udział w międzynarodowych telekonferencjach i znajomość języka na wyższym poziomie jest dla niej niezbędna. A to z kolei wiąże się ze znajomością bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych. Dlatego, podczas naszych sesji pracowałyśmy nad gramatyką w sposób nieświadomy tzn. przemycałam gramatykę tak, aby stworzyły się w mózgu ślady pamięciowe i aby klientka bezwiednie używała w rozmowie struktur zaawansowanych poprawnie.

Sesje Neurolanguage Coaching to forma zajęć językowych oparta na rozmowie według zasad Coachingu (ICF). Komunikacja jest podstawową umiejętnością rozwijaną podczas sesji. Dlatego nie wykonujemy żmudnych ćwiczeń gramatycznych, nie czytamy długich tekstów i nie realizujemy podręcznika kursowego. Tak naprawdę Klient sam tworzy swój indywidualny podręcznik podczas sesji, zawierający treści ważne tylko dla niego. Poprzez dokładne określenie celów mechanicznych i aplikacyjnych na pierwszej sesji, każda kolejna skupiona jest tylko i wyłącznie na realizacji tych właśnie celów, w formie i za pomocą technik dopasowanych do Klienta. Dlatego Klient uczy się tego co jest mu potrzebne.

  

Jaka jest różnica między zwykłą lekcją, a sesją Neurolanguage Coaching?Maria, moja długoletnia Klientka, musiała przygotować się do rozmowy o pracę w języku angielskim. Na pierwszej sesji obrałyśmy to jako główny cel i zaczęłyśmy pracę nad komunikacją nastawioną na rzetelne przygotowanie się do rozmowy. Po trzech kilkugodzinnych sesjach, Maria swobodnie opowiadała o swoich doświadczeniach na poprzednich stanowiskach, umiała obronić swoje argumenty i przytoczyć wiele przykładów rozwiązywania problemów. Rozwinięte słownictwo pozwoliło jej brzmieć profesjonalnie i reprezentować wysoki poziom kompetencji.Sesje Neurolanguage Coaching różnią się formą prowadzenia zajęć przez samego nauczyciela. Podczas sesji nauczyciel-coach jest aktywnym słuchaczem, w sposób naturalny kieruje procesem nauki tak, aby to Klient był w centrum uwagi i aby to on samodzielnie tworzył nowe połączenia w mózgu i kodował skutecznie informacje. Cały proces ma być przyjazny mózgowi, dlatego formy pracy na sesji to kompilacja wielu technik zapamiętywania, tworzenia efektywnych notatek i dzielenia materiału w taki sposób, aby był on przystępny dla Klienta.

 

 

Marek, mój wieloletni Klient, ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości i ogromną świadomość swojego potencjału. Podczas sesji zwracam na to szczególną uwagę i zawsze podkreślam jego kompetencje i korzystam z jego bogatej wiedzy w wielu dziedzinach. Na jednej z sesji musieliśmy zmierzyć się z zapamiętaniem słówka PRZYNAJMNIEJ – (EN) at least. Wspólnymi siłami powstała notatka: At = przy (tak jak przy stole- at the table) Least = najmniej (stopniowanie little-less-the least) Dołożyłam do tego kilka śmiesznych obrazków i voila – ślad pamięciowy stworzony w mózgu, informacja zakodowana i zapamiętana.Sesje coachingu językowego różnią też od standardowych lekcji nastawieniem nauczyciela- coach’a. Podczas sesji Coach nie przyjmuje postawy imperatywnej, czyli nie narzuca swojego zdania i swoich form pracy.Pracujemy technikami jakie są odpowiednie dla danego klienta, jakie są dla niego najbardziej efektywne. Budujemy też tzw. idealne środowisko do nauki czyli reagujemy na każdy nawet najmniejszy przejaw blokady, bariery czy negatywnych emocji. Uspokajamy układ limbiczny przez co procesy pamięciowe i kodowania nowych informacji przebiegają sprawnie.

 

Przytoczę tu jeszcze jedną historię z Markiem. Podczas sesji płynnie rozmawialiśmy na tematy osobiste klienta. Atmosfera była przyjemna, a Marek otwierał się coraz bardziej i budował swoją wypowiedź z niezwykłą łatwością. W pewnym momencie zamiast poprosić klienta o odpowiedź na pytanie używając ćwiczonej struktury gramatycznej, na chwilę zmieniłam swoją postawę i wydałam polecenie, tak jak to robi tradycyjny nauczyciel.

W jednej chwili Marek stracił błysk w oku, budowanie zdań wydawało się wręcz niemożliwe. Jako Neurolanguage Coach® wiedziałam co należy zrobić, aby przywrócić mózg Marka do stanu uspokojenia i produktywności. Wystarczyło jedno moje zdanie i znów rozmowa weszła na odpowiednie tory, a na koniec Marek stwierdził, że przychodzi na nasze zajęcia jak na dobre espresso o poranku.


Sesje neurolangauge coaching skupiają się również na budowaniu świadomości języka, czyli gramatyka też ma tutaj znaczenie, natomiast jest ona doskonalona poprzez komunikację, odnoszona do osobistych kontekstów i przekazywana w sposób przyjazny mózgowi. Coach wie jak działa mózg i w jaki sposób tworzą się nowe połączenia, dlatego stosuje techniki, które burzą bariery w mówieniu i trwale kodują wiedzę gramatyczną w umyśle Klienta.

Jedna z moich klientek, nie mówiła po angielsku przez 14 lat. Jest typem perfekcjonistki, dlatego naturalną blokadą był dla niej strach przed powiedzeniem czegoś niepoprawnie. Dzięki sesjom otworzyła się, a odpowiednio pokierowana rozmowa dała jej poczucie pewności i swobody w używaniu języka. Odpowiednio podzielony materiał nie przytłoczył jej, a regularnie powtarzane struktury pokazały, że jest w stanie używać ich poprawnie i wręcz nieświadomie, budując swoją wypowiedź z dużą łatwością. Rozbudzona została też jej ciekawość języka i teraz oglądanie seriali czy filmów po angielsku staje się codziennością, a nie sporadyczną czynnością pełną lęków, obaw i frustracji.


Do kogo skierowane są sesje Neurolanguage Coaching® ?

 

Sesje te są skierowane do Klienta świadomego, skoncentrowanego na własnym rozwoju, który potrzebuje przewodnika, specjalisty, który otworzy go na komunikację w języku angielskim, zbuduje w nim pewność siebie i będzie mu towarzyszył w tej podróży językowej, dając celne wskazówki, moderując cały proces tak, aby Klient osiągnął to co sobie zamierzył, w możliwie najkrótszym czasie, w najbardziej przyjemny sposób.
To usługi dla klienta indywidualnego, ale też dla małych grup (maksymalnie 4-osobowych), na każdym poziomie zaawansowania.

Co dają sesje Neurolanguage Coaching® ?

Sesje Neurolanguage Coaching® rozwijają przede wszystkim komunikację w języku obcym,   budują świadomość językową i z racji formy coachingu, utrzymują motywację do rozwoju   językowego stale na wysokim poziomie.
 Sesje Neurolanguage Coaching budują też pewność siebie i burzą wszelkie bariery i blokady   językowe.
 Ponadto, dają ogromne korzyści w postaci oszczędności czasu, z racji uczenia się tylko tego czego   na dany moment potrzebujemy.
 Wiele osób ma problem z tzw. przeładowaniem mózgu zbędnymi informacjami, co prowadzi do   frustracji, utraty zaangażowania i motywacji.
 Sesje Neurolanguage Coaching® dozują wiedzę w taki sposób, że zrelaksowany mózg koduje   więcej, szybciej i na dłużej.